Terms & Conditions

Terms & Conditions

Cód Iompar an Choláiste/College Rules

The aim of the college is to learn Irish in a relaxed and fun atmosphere however to enable this to be achieved there are rules that need to be adhered to for the safety and benefit of all.  

Changes may be made to the Cód Iompar to ensure adherence to Public Health Guidelines.  

Sí aidhm an Choláiste ná go mbeidh eispeireas taitneamhach tairbheach ag foghlaimeoirí le linn an tréimhse a chaitheann said sa nGaeltacht agus go dtiocfaidh barr feabhas agus snas ar an Ghaeilge atá acu chomh maith le fás ar a muinín an teanga a labhairt. Ach chun go gcinnteofar é seo do gach duine ní mhór cloí le rialacha an Choláiste.  

D’fhéadfadh go mbeadh athraithe ar an Chód seo chun ailíniú le Treoirlínte Sláinte Phoiblí.  

Riail na Gaeilge 

The college maintain that IRISH ONLY is to be spoken during your stay at Coláiste Chiaráin. Students to use Gaeilge in all conversations including private and personal conversations with their fellow students during the course. A sincere effort by all students is expected. 

Sí an Ghaeilge teanga an Choláiste, agus úsáidfear í sna comhrá ar fad le linn an chúrsa.  

Help, encouragement and support in the form of a rewards system has proved very effective in recent years in motivating students to speak Irish. If a student is found to speak English, a multi-stage disciplinary process is activated which aims to raise student awareness about the choices they are making. Parents will be made aware if their son or daughter has been making little effort to abide by Riail na Gaeilge and they will be advised to speak to their son/daughter to reinforce the importance of abiding by the rules. Students will be guided to reflect on their behaviour. If a student continues to refuse to speak Irish notwithstanding all the encouragement and counsel offered by cúntóirí, múinteoirí, management and parents, then the principal will ultimately have no choice but to send that student home as they deprive other students of the opportunity of benefitting fully from their time on the course. 

Usáidtear córas luaíochta sa Choláiste chun scoláirí a spreagadh an Ghaeilge a labhairt. Ina theannta sin úsáidtear córas céimníoch smachta nuair a fhaightear scoláire ag labhairt i mBéarla. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas muna bhfuil an scoláire ag cloí le Riail na Gaeilge. Má leanann scoláire ag sárú Riail na Gaeilge ní bheidh aon rogha ach an scoláire sin a chuir abhaile, ar mhaithe le dul chun cinn na scoláirí eile ar an gcúrsa.  

Prohibited Substances/Substaint Choiscthe 

  • Smoking and possession of alcohol or drugs is prohibited at all times during your stay at Coláiste Chiaráin/ tá cosc iomlán ar chaitheamh tabac nó seilbh ar alcól nó drugaí le linn an tréimhse a chaitear i gColáiste Chiaráin 
  • Students may not enter a public house, purchase or consume alcohol during their stay at Coláiste Chiaráin/níl cead alcól a cheannacht, a ól nó dul isteach i teach tabhairne le linn an tréimhse a chaitear i gColáiste Chiaráin 

 

Dangerous Objects/Ábhar Chontúirteach 

In the interest of students’ health and safety, objects deemed dangerous or wielded in a way that endangers health and safety will be confiscated and the offending student sent home immediately/níl cead ábhar chontúirteach atá baolach do shláinte agus sábháilteacht a bheith i seilbh ag nó in úsáid ag scoláire nó cuirfear abhaile iad ón gcúrsa 

Bullying/Bulaíocht 

Bullying will not be tolerated nor will foul language. Bullying or misbehavior will mean expulsion. 

Ní ghlacfar le aon bulaíocht nó droch úsáid teangan. Cuirfear abhaile aon scoláire atá ag déanamh bulaíocht nó ar iompar tromchúiseach.  

All instances of suspected bullying will be fully investigated by the principal and teachers and the directors of the course will be informed. Parents will be informed of what events have transpired and what steps have been taken, in line with the College Anti-Bullying Policy. A student found to have engaged in bullying behaviour of any sort will be sent home, and it will be the responsibility of parents/guardians to arrange collection of that student from An Cheathrú Rua immediately. The college will assist with travel arrangements in any way possible but a student deemed, on the balance of the evidence available, to have bullied another will leave the college once that decision has been taken by the principal, approved by the Directors and communicated to parents.  

Déanfaidh údaráis an Choláiste gach cás amhrasta a fhiosrú go mion. Cuirfear tuismitheoirí ar an eolas maidir le aon fiosrúcháin agus na céimeanna atá á thógáil agus beidh deis acu labhairt lena mhac/iníon. Cuirfear abhaile aon scoláire atá ag bulaíocht gan mhoill agus beidh freagracht ar tuismitheoirí an scolaire sin a bhailiú ón gCeathrú Rua. Tacóidh an Choláiste le aon socruithe taistil a fheileann do thuismitheoirí, chomh fada agus is féidir.  

 

Curfew/Cuirfiú 

All students must return to the guest houses by 10pm each night or as advised by the principal or vice- principal/tá sé riachtanach go mbeadh gach scoláire arais sa Teach Lóistín roimh am cuirfiú, de réir mar atá leagtha amach ag an bpríomhoide 

Personal Care/Cúram Pearsanta 

Change of hairstyle/colour or piercing is strictly forbidden during your stay at Coláiste Chiaráin/ní cheadaítear athrú stíl nó dath gruaige nó polladh cluaise le linn an tréimhse sa Choláiste 

Theft and Vandalism/Goid agus Loitiméireacht 

Students will be expelled from the College immediately if found to have stolen. A student who causes damage to property, equipment or the belongings of another person will be charged for that damage and expelled from the College immediately/Cuirfear abhaile aon scoláire a dhéanann goid nó dochar do shealúchas nó threalamh a bhaineann le duine éigin eile  

Relationships/Caidreamh 

Serious company keeping or any kind of inappropriate relationship between students is forbidden. Students must abide by the college rules. The curfew must be observed each night, as directed by the principal or vice principal and any student who leaves the Teach Lóistín after curfew any night for any reason will be suspended or expelled. At all other times during the day students are not free to make arrangements to meet each other outside of organised and supervised college activities.  

Ní cheadaítear aon chaidreamh míchuí idir scoláirí. Ní mhór do scoláirí cloí le rialacha an Choláiste mar a bhaineann siad leis an cuirfiú. Cuirfear abhaile aon scoláire a fhágann an Teach Lóistín taréis an cuirfiú. Níl cead socraithe a dhéanamh chun buaileadh le aon scoláirí eile nó le daoine áitiúil taobh amuigh do na himeachtaí atá eagraithe ag an Choláiste.  

Guesthouse 

Students must behave appropriately in the Teach Lóistín. Follow the rules of the guesthouse as explained by Bean an Tí. A student found to have damaged property in the guesthouse will be charged for the damage and may be suspended or expelled. Rooms should be neat. Large groups should not congregate in one room. Lights out should be observed. A list of the College Rules will be displayed in each Teach Lóistín. 

Ní mhór deá iompar sa Teach Lóistín. Lean na rialacha mar atá leagtha amach ag Bean an Tí. Níl cead aon dochar a dhéanamh san Teach Lóistín. Íocfar as aon damáiste agus d’fheadfaí fionraí nó dibirt a bheith i gceist sa chás sin. Ba choir do sheomraí codlata bheith néata agus níor choir grúpaí móra bheith ag teacht le chéile in aon seomra. Soilse as ag am atá socraithe ag Bean an Tí.  

Travel/Taistil 

Students should behave appropriately when walking to and from the College or travelling to and from the College by bus. When engaging with local people in the shop, post office or at any other venue, students should be courteous and well behaved. Any reported instances of misconduct will be investigated and students found to have behaved inappropriately may be suspended or expelled/Ba chóir don scoláire deá iompar a léiriú agus iad ag siúl nó ag taisteal ar bhus chuig an Choláiste agus abhaile ón Choláiste. Ba chóir bheith cuirtéiseach le muintir na háite, san siopa, oifig an phoist nó aon láthar eile. D’fhéadfadh fionraí nó dibirt a bheith i gceist i gcás droch iompar.  

Activities/Imeachtaí 

Students are not allowed to go fishing, swimming or partake in other activities outside the college supervised program. This is to ensure the safety and wellbeing of all students. Any student who breaks this rule may be suspended or expelled from the college/d’fhéafaí scoláire a chuir ar fionraí nó a dhibirt má tá siad páirteach in aon imeachtaí – iascaireacht/snámh agus araile – taobh amuigh do na himeachtaí atá eagraithe ag an Choláiste 

Mobile Phones/Fón Póca 

Mobile phones are allowed for contact between students and home only Wednesday and Friday between 10.00 – 11.00 p.m and Sunday morning between 9.30 and 10.30. (From guesthouse only and these days/times are subject to change clearly communicated by the Principal of the course). Phones to be labelled with name and mobile number and left with the ‘Bean an Tí’ except as above. No contact by phone or text messaging is allowed between students and others in the College or in the area during the course, except under supervision. Phones cannot be used in the Teach Lóistín to take pictures in any circumstances. Possession of a second mobile phone, by any student in the college, will be punishable by suspension or expulsion. 

Ceadaítear an fón póca sa Teach Lóistín chun teagmháil a dhéanamh leis an baile ar an gCeadaoin agus an Aoine idir 10-11i.n. agus ar maidin de Domhnaigh idir 9.30-10.30r.n. 

Ba chóir go mbeadh lipéad ar gach fón le ainm agus uimhir fón agus fágtha le Bean an Tí taobh amuigh do na hamannta thuasluaite. Ní cheadaítear aon teaghmháil idir scoláirí ar an fón póca nó le éinne eile, ach amháin faoi mhaoirseacht. Ní cheadaítear griangraf a thógáil le fón sa Teach Lóistín nó aon áit eile. Ní ceadaítear seilbh ar aon fón eile seachas an fón atá i seilbh Bean an Tí. D’fhéadfadh díbirt nó fionraí bheith i gceist má sháraítear na rialacha seo.  

Visits/Cuairt 

We invite parents and relatives to visit the Coláiste on Sundays:  11. 30 – 7.30 p.m., if they wish to take out students. Parents can collect students from the College between 11.30 – 12.30, with permission from the Principal Teacher. Taking out any other students:  You will need to have written permission from their parents with you. See Covid 19 Plan for updates to this rule.  

Tugtar cuireadh roimh thuismitheoirí teacht ar chuairt ar an gColáiste ar an Domhnach agus is féidir le scoláirí imeacht le tuismitheoir idir 11.30-7.30 más mian, ach an scoláire a bhailiú idir 11.30-12.30, le cead ón bPríomhoide. Caithfear cead scriofa a thaispeáint má tá tuismitheoir chun aon scoláire eile nach leo a thabhairt ón gColáiste chomh maith.  

Misconduct/Mí-Iompar 

Students are expected to conduct themselves in a responsible and respectful manner throughout their stay in Coláiste Chiaráin. Misbehaviour towards staff, including the principal and vice principal, teachers and cúntóirí will not be tolerated and may lead to suspension or expulsion. Misbehaviour in the guesthouse and towards Bean an Tí is not acceptable and may also lead to suspension or expulsion. Any instances of misbehaviour will be fully investigated by the principal, and the Directors informed. Students must abide by these rules whether in the classroom, engaged in sporting and cultural activities, in the guesthouse or travelling to and from the College (walking or bus).  

Co operation
It is very important to be co-operative with the Bean a’Tí, the cúntóirí and the College staff. Misbehaviour, verbal or physical intimidation, intentional or otherwise will not be tolerated. 

Failure to comply will warrant expulsion. 

N.B.    No reimbursement of fees is permitted and no exceptions will be made. 

Ba chóir do scoláirí bheith freagrach agus measúil le linn an tréimhse a chaitheann siad ar an gCeathrú Rua. Ní ghlacfar le haon mí-iompar le cúntóirí, múinteoirí, an bhainistíocht, Fear agus Bean an Tí nó le muintir na háite. D’fheadfaí scoláire a chuir ar fionraí nó a dhibirt ón gColáiste má léiríonn siad mí-iompar atá tromchúiseach agus inghlactha – sa seomra ranga, le linn imeachtaí sa Choláiste, san Teach Lóistín, ag taisteal chuig agus abhaile ón gColáiste nó ar aon láthar eile le linn an chúrsa. Ní dhéanfar aon aisíoc ar tháillí má chuirtear scoláire abhaile mar gheall ar droch iompar.  

 

 

Procedure in the event of Rule-breaking 

  • Any instances of rule breaking will be investigated thoroughly by the principal and vice principal/déanfar fiosrú mion ar an gcás 
  • The issue will be discussed with the student who will be given the opportunity to explain what has occurred/tabharfar deis don scoláire gach a thárla a mhíniú 
  • It may be necessary to confer with other witnesses to the event/labhrófar le haon finné 
  • Parents will be informed as soon as possible about the events that have transpired and be given an opportunity to speak with their child/míneofar an scéal le tuismitheoirí a luaithe agus is féidir agus beidh deis acu labhairt lena mhac/iníon 
  • Each situation is different and in each case the principal of the college, with the Directors, will aim for the fairest outcome possible for all involved. This will be communicated with parents as quickly as possible. At all times the College aims to be flexible and fair but it may be necessary to suspend or expel a student as a result of their behaviour. Tá gach cás aonarach agus éagsúil. Déanfaidh údaráis an Choláiste gach iarracht bheith féaráilte ar mhaithe le gach duine. Beidh béim ar chumarsáid éifeachtach le tuismitheoirí agus scoláirí. Déanfar gach iarracht bheith solúbtha agus tuisceanach. 

 

Suspension or Expulsion/Fionraí nó Dibirt 

It is our sincere hope that it doesn’t arise that a student would be suspended or expelled from the course but if this should prove unavoidable we aim to be reasonable and understanding in our response and to treat all concerned with dignity and respect:  

  • We will give parents every assistance to arrange collection of their son/daughter from An Cheathrú Rua if they have been suspended or expelled from the College. However this should happen promptly as in certain circumstances it may be inappropriate for the student to remain for example overnight/tabharfar gach tacaíocht do thuismitheoirí a bheidh ag bailiú scoláire ón gCeathrú Rua má tá siad á chur abhaile ach tá freagracht ar thuismitheoirí scoláirí a bhailiú gan mhoill  
  • It is the responsibility of parents to make the travel arrangements necessary for their child if that child has been suspended or expelled. As stated previously, the College management will provide every assistance possible.  
  • It may be appropriate in certain cases and under certain conditions to allow a student who has been sent home to return later during the course or to return to the College for a different course/i gcásanna áirithe d’fhéadfaí go mbeadh cuireadh ag scoláire a cuireadh abhaile teacht arais roimh dheireadh an chúrsa nó teacht ar chúrsa eile ach coinníollacha áirithe a bheith i gceist 

 

 For Student Teachers/Ábhar Oidí please refer to our policies page for detailed T&Cs for  An Tréimhse Foghlama Gaeltachta.

 

Applications & Enrollment

Cancellation & Refunds

The balance of the course fee is payable 6 weeks prior to the course start date.

In the event that a student needs to cancel their place written notice is requested 6 weeks prior to the start date of the course. A refund less an administration fee of €50 shall be issued.

If a student needs to cancel their place inside of 6 weeks prior to the start date of the course, due to medical reasons ( including covid-19 related), a full refund less an administration fee of €50 shall be issued upon receipt of a medical report.

If a student does not pay the balance in the timeframe requested their deposit shall be forfeited and their place shall be opened up to students on the waiting list.

If the college needs to cancel the course due to government Covid-19 restrictions or any other reason that is outside of our control, the student will first be offered to rebook their place on an alternative course at a later date. If this is not suitable then a refund less an administration fee of €50 shall be issued.

If the college needs to reduce numbers due to government Covid-19 restrictions then the places will be allocated on a first come first served basis. Those that are outside of the allocated numbers will first be offered to rebook their place on an alternative course at a later date. If this is not suitable then a refund less an administration fee of €50 shall be issued.

No refund is available for anyone leaving the course early.

Photography / Digital Images

Teachers and cuntóirí will take photographs of students engaged in activities and events throughout the course.  Photographs/digital images may be published on our website, social media or printed publications.  If you do not want your images used in this way then please contact the college and we will remove those images from these locations.

Guest Houses

All students must return to the guest houses by 10pm each night. All guest houses are approved by Roinn na Gaeltachta.  Irish is the spoken language of all our guesthouses and the Bean an Tí will always insist on the speaking of Irish  by her students.

Medical Illness / Allergies

A doctor is always on call. The cost of attendance is borne by the student or their parents. Parents are requested to inform the college of any recurring illness during booking (e.g. asthma, bed wetting, allergies etc…). Medical report form is available on request.

Pocket Money / College Bank
Students are expected to lodge their pocket money in the College Bank, where money will be safely kept and can be withdrawn each day as needed.  Money can be lodged in advance into this account and during the course. (Due to Covid 19 there will be no College Bank in 2020 and students should bring an ATM card with them for small purchases)