Fúinn

Ár Misean

Tá Coláiste Chiaráin suite 25 míle ar an dtaobh thiar de Ghaillimh. Sé an misean atá againn ná an Ghaeilge agus an cultúr Gaeltachta a spreagadh agus a fhorbairt in ár scoláiri tré atmaisféar taitneamheach pléisiúrtha a sholáthar dóibh i rith a dtreimhse i gColáiste Chiaráin ar an gCeathrú Rua. An teanga a fhoghlaim i dtimpeallacht shéimh gan teannas ná brú ach le deá-thoil agus le mian.

An Fhoireann

Bhunaigh Cóilín Ó Domhnaill and Seán de Paor an coláiste i 1984 agus is iad atá mar stiúrthóirí ar an gcoláiste anois. Tagann go leor daoine ar ais chugainn ag obair linn bliain i ndiaidh bliana. Bíonn go leor tallann nua sa choláiste freisin, rud a chuireann leis spiorad sa bhfoireann teagaisc go rialta.

Múinteoirí

Tagann Múinteoirí dea oilte agus fuinniúil ó Chonamara agus ó gach cuid den tír chun tréimhse taitneamhach a chaitheamh linn ag múineadh i gColáiste Chiaráin.

Cúntóirí

Tugann ábhar óidí triú leibhéal cúnamh do na múinteoirí an cúrsa a rith.

An Cainteóir Dúchais

Ag obair mar chúntóirí chomh maith bíonn cainteoirí duchasacha, scoláirí meánscoile áitiúil, chun cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí i rith na cúrsaí.

Suíomh

Tá Coláiste Chiaráin lonnaithe ar An gCeathrú Rua i gcontae na Gaillimhe.

An Cheathrú Rua

Tá an Cheathrú Rua suite idir Cuan Chasla agus Cuan an Fhir Mhóir, 40 ciliméadar siar ó chathair na Gaillimhe. Maidir leis an ainm féin, is píosa talún rua nó garbh atá i gceist. Tugtar Paróiste an Chillín ar an áit freisin, mar gheall ar an séipéal nó an teampall atá i mBarr an Doire.

Tá trácht ar thránna áille Iarthar na hÉireann i bhfad is i ngearr, agus ní eisceacht ar bith tránna an cheantair seo. Is iomaí duine ar fud an domhain a bhfuil cuairt tugtha aige/aici ar Thrá an Dóilín/An Trá Choiréalach, trá chomh breá agus a d’fheicfeá i siúl lae. Is féidir dul ag snámh nó ag tumadóireacht san uisce fíorghlan atá thart le cósta anseo, nó dul ag marcaíocht na dtonn má tá an fonn sin ort. Bíonn garda tarrthála ar dualgas i rith an tsamhraidh ann agus tá stádas an bhrait ghoirm ag an trá. Ciallaíonn an focal ‘dóilín’ cuas nó góilín. Tá coiréal, mar a thugtar air, le fáil ar Thrá an Dóilín. Deir na saineolaithe nach coiréal é ar chor ar bith, ach feamainn a dtagann aol aisti, a chruann agus a bhriseann.

Is é Teampall Bharr an Doire nó Teampall Inis Mhic Ádhaimh an fothrach is sine i leithinis na Ceathrún Rua. Ceaptar gur tógadh é thart ar an gcúigiú céad déag, mar gheall ar an doras Gotach atá air agus an fhuinneog leis an dearadh cuarlíneach. Deirtear gur thóg Naomh Smuchán, a tháinig amach as Árainn, an teampall in aon oíche amháin. Tá na ballaí agus na beanna tógtha as cloch eibhir agus na fuinneoga agus na doirse tógtha as cloch aoil. Is 15.6 méadar ar fhad atá an teampall ó bhinn go binn agus 5 mhéadar ar leithead. Tá Reilig Bharr an Doire le taobh an teampaill, agus deirtear go bhfuil duine ar a laghad as chuile chontae in Éirinn curtha sa reilig.

Tá Trá an Dóilin suite in aice le baile na Ceathrún Rua. Tá cáil ar an trá mar gheall ar an gcoiréal mín atá le fáil uirthi. Ach, ní coiréal atá ar an trá ar chor ar bith ach alga coiréilíneach. Níl an cineál seo trá fairsing agus tá an-tábhacht caomhnaithe ag baint léi. Tá seomraí feistis agus leithris phoiblí le fáil ar an trá.

Bhí an chéad séipéal lonnaithe sa gCaóran Mór. Bhí teach an tsagairt in aice leis. Is é sin an fáth go dtugtar Bóithrín an tSagairt ar an mbóithrín a théann suas Cnoc an Phobail. Faoin mbliain 1850, bhí séipéal nua tógtha ar an suíomh ina bhfuil an bhunscoil áitiúil, Scoil Náisiúnta Mhic Dara inniu.
Tógadh an séipéal atá in úsáid faoi láthair, Séipéal Mhic Dara, sa mbliain 1893.

colaistechiarain-1
colaistechiarain-5
colaistechiarain-7
colaistechiarain-6
Photo 30-07-2020, 18 12 41
colaistechiarain-2

TESTIMONIALS

I spent three summers in Coláiste Chiaráin during my time in school and always had the best time! It has a really comfortable atmosphere to improve and practice your gaeilge and have píosa craic! From the céilís every night to the different activities, I’ve made friends for life from my three weeks each summer and would always recommend it!

Clara, past pupil

Before I went to Coláiste Chiaráin I genuinely hated learning the Irish language. Not only did every one of the 3 years I went to Coláiste Chiaráin improve my Irish, But it improved my love of the language more than money can buy. I came out of my first year with a completely different mindset. My parents were absolutely shocked. It taught me that Irish isn't just what we learn at school. That Irish has a life and a soul that I'd never seen, and that the test isn't everything. And once I crossed that mental barrier my Irish improved more than it ever could before I did. I even recommended a friend with the exact same mindset to go, and his mentality also changed. Every year was also a unique experience and made so by the friends you make in your house and your school. 10/10 shining review. To this day I still use Irish on my keyboard and learn it on duolingo even though I'm out of school. Go raibh míle maith agaibh

Eoghan, past pupil

Chaith mé cúpla tréimhse sa Cheathrú Rua i gColáiste Chiaráin nuair a bhí mé sa mheánscoil. Rinne mé an t-uafás cairde nua agus tháinig feabhas ar mo chuid gaeilge. Bhí na múinteoirí thar barr agus thug mo bhean an tí aire íontach dom. Rinne mé ullmhúcháin don scrúdú cainte agus an árdteist fad is a bhí craic agus spraoi agam! Moltar do gach éinne tréimhse a chaitheamh ann.

Blánaid, iar-scoláire

Anuraidh, thug mé cuairt ar Coláiste Chiaráin sa gCeathrú Rua. Bhí mé ag dul isteach sa séú bhliain agus bhí mé ciúin agus nerbhíseach ag dul ann ar m’aonar. ón dtús, bhí gach duine fáilteach dom, roimh a bheith sa coláiste! bhí mé ag caint le coilín, an príomhoide agus chaith muid timpeall triocha nóiméad ag caint faoin a h-óige. sa gcoláiste, bhí na ceannairí ar fheabhas - bhí siad an cairdiúil agus thug siad suaimhneas dom. maidir leis na ranganna - bhí múinteoir den scoth againn. cinnte bhí difríochtaí idir na cinealácha ranganna, bhí ranganna grammadach, cluichí agus spraoí againn. ní raibh siad ró - dheacair agus bhí foighne ag na múinteoirí leis na daltaí. níl duine sportiúl mé ach bain mé taitneamh as na trathnóna. tríd na trí seachtaine bhí rang zumba againn, turais (cnoc leitir mór, caithair gaillimh, na hoileáin arán), trathnóna ar an trá, gach rud! thaitin na céilithe go mór liom, bhí go leor téamaí ann, mar shampla, dubh agus bán, céilí scannáin (bhí the wizard of oz againn!) agus téamaí eile cosúil le rás na gaillimhe! bhí mná na títhe an chabhrach ar fad. domsa, bhí an lán foighne aici agus chaith sí am ag caint liomsa agus gan dabht tá chara nua agam! rinne mé chara nua ó thíthe eile agus bím i dteagmháil leo go ríalta! mholfainn an cursa sin go mór. tháinigh fheabhais ollmhór ar mo chuid ghaeilge agus b’fhiu gach soicind é!

Ciara; iar-scoláire

Chuaigh mé chuig CC dhá bhliain ina dhiadh a chéile. Bhain mé an-thaitneamh as mo am ansin - mhúscail sé grá don Ghaeilge ionam! Bhí an cúrsa an-úsáideach agus mé ag foghlaim an teanga. Chuir sé go mór le mo scileanna scríofa agus labhartha sa Ghaeilge. Chomh maith leis sin, bhuail mé le daoine iontacha atá fós mar chairde agam. Molaim an coláiste go mór d’aon dhaltaí a dteastaíonn uathu a gcuid Gaeilge a fheabhsú!

Matthew; iar-scoláire

Le ceathair bliana anuas d’fhreastail mé ar Colaiste Chiarain agus bhain mé taitneamh as gach nóiméad a chaith mé ann . Thóg mé cairdeas an-láidir ann. Tháinig feabhas ollmhór ar mo chuid gaeilge béil agus scríofa a bhuíochas leis an bhfoireann iontach i gColáiste Chiaráin. An chéad bhliain a chuaigh mé bhí imní orm faoi fanacht i dteach nach raibh a fhios agam ach is iad na mná an dtithe is fáiltiúla riamh. Níor cuireadh amú nóiméad ann mar bhí amchlár gnóthach ann i gcónaí.Gach oíche ghlac mé páirt i gceili, bíonn téama difriúil ann gach oíche agus d’éirím liom gléasadh suas. D’fhoghlaim mé damhsaí nua, is cuid de chultúr na hÉireann na damhsaí seo. Is é Coláiste Chiaráin an áit is fearr liom in éirinn agus molaim do gach déagóir dul uair amháin ar a laghad.

Lorna; iar-scoláire