Cúrsaí Ábhar Óidí

Abhár Oidí 2022

Ranganna le múinteoirí le taithí agus fuinneamh den scoth 

Tréimhse foghlama Gaeltachta na mac léinn sa gCeathrú Rua a chomhtháthú leis na Cúrsaí ar Mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil faoi stiúir.

Forbairt a dhéanamh ar scileanna teanga na mac léinn.

Díreofar ar chleachtadh a dhéanamh ar na scileanna teanga seo a leanas:

  • Tuiscint: cluastuiscint, léamhthuiscint.
  • Labhairt: comhrá, foghraíocht, cur is cúiteamh, plé, láithriú foirmiúil, díospoireachtaí idir ranga
  • Scríbhneoireacht: tascanna éagsúla mar shampla agallaimh, sceitseanna,drámaí, amhráin, scéalta
  • Forbairt a dhéanamh ar úsáid agus ar chruthú áiseanna foghlama agus teagaisc don seomra ranga bunscoile.
  • Córas fuaimeanna na Gaeilge a léiriú ina gcuid cainte agus ina gcuid léitheoireachta
  • Breis feasachta a léiriú maidir le gramadach agus comhréir na Gaeilge
  • Cur síos a dhéanamh ar ghnéithe de chultúr comhaimseartha na Gaeltachta.
  • Soláthar ar leith a dhéanamh d’ábhair oidí ar cainteoirí dúchais nó cainteoirí d’ardchaighdeáin iad.