Cúrsaí Ábhar Oidí

Ábhar Oidí 2022

Ranganna le múinteoirí le taithí agus fuinneamh den scoth 

Tréimhse foghlama Gaeltachta na mac léinn sa gCeathrú Rua a chomhtháthú leis na Cúrsaí ar Mhúineadh na Gaeilge sa bhunscoil faoi stiúir.

Forbairt a dhéanamh ar scileanna teanga na mac léinn.

Díreofar ar chleachtadh a dhéanamh ar na scileanna teanga seo a leanas:

 • Ceartusáid na Gaeilge idir labhairt agus scríobh: comhrá, foghraíocht, cur is cúiteamh, plé, láithriú foirmiúil, ceistiúcháin
 • Forbairt a dhéanamh ar úsáid agus ar chruthú áiseanna foghlama agus teagaisc don seomra ranga bunscoile.
 • Córas fuaimeanna na Gaeilge a léiriú ina gcuid cainte agus ina gcuid léitheoireachta
 • Breis feasachta a léiriú maidir le gramadach agus comhréir na Gaeilge
 • Cur síos a dhéanamh ar ghnéithe de chultúr comhaimseartha na Gaeltachta.
 • Cur le cumas na mac léinn an Ghaeilge a shealbhú de réir a n-acmhainne d’fhonn a ngnó gairmiúil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
 • Meon dearfach i leith na Gaeilge a chothú iontu a rachaidh i bhfeidhm ar a n-iompar teanga.
 • Léargas a thabhairt dóibh ar éagsúlacht shaol na Gaeltachta idir theanga, litríocht, oidhreacht agus chultúr.
 • Soláthar ar leith a dhéanamh d’ábhair oidí ar cainteoirí dúchais nó cainteoirí d’ardchaighdeáin iad.

 

Chomh maith le sin …

 • Treoir maidir leis an bhFillteán Foghlama
 • Ceardlanna agus imeachtaí spórt spraoiúla a bheidh tairbheach don seomra ranga bunscoile – sacar, peil, rugbaí, aclaíochta, yoga, cispheil agus go leor eile …
 • Siúlóidí Dúlra agus oidhreachta/Tóraíocht Taisce
 • Snámh agus snorcláil ar Thrá an Dóilín nó aon cheann do na tránna áille eile ar an gCeathrú Rua
 • Ceardlanna agus Seisiúin Ceoil le ceoltóirí áitiúla – tabhair leat do chuid uirlisí má sheineann tú!
 • Drámaíocht/Scéalaíocht/Scoraíochtaí
 • Céilithe
 • Tráth na gCeisteanna Boird